Correct spellen: ieder woord zoals het hoort

Correct Spellen: Niet vanzelfsprekend, wel noodzakelijk!KostenDe kosten van de cursus Correct spellen zijn afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal cursusbijeenkomsten. De kosten variëren daarbij van minder dan € 30,- tot € 75,- per cursist.
Ter indicatie: de totale kosten voor één cursusbijeenkomst met 15 à 20 deelnemers bedraagt € 800,- exclusief btw. Zijn er (veel) meer deelnemers en wordt er gekozen voor twee bijeenkomsten op dezelfde dag, dan bedragen de totale kosten € 1200,- exclusief btw. Hierbij zijn reis- en materiaalkosten inbegrepen.

Vraag gerust om een prijsopgave!

Alles over de cursus