Correct spellen: ieder woord zoals het hoort

Correct Spellen: Niet vanzelfsprekend, wel noodzakelijk!Organisatie van de cursusGemak en efficiëntie staan voorop bij het organiseren van de cursus Correct spellen. In principe vindt de cursus plaats op het kantoor van de opdrachtgever. Belangrijk is dat de cursisten aan een tafel kunnen schrijven en dat er een flip-over of whiteboard aanwezig is. Andere eisen worden niet aan de ruimte gesteld.

De cursus kan feitelijk altijd worden georganiseerd. De cursusdatum wordt samen met de opdrachtgever vastgesteld, en kan zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds plaatsvinden. U bent dus niet gebonden aan vaste data die eenzijdig door de cursusinstelling zijn bepaald.

De cursus duurt 2 à 3 uur.

Er is geen maximum aan het aantal cursisten per cursusbijeenkomst. De ervaring leert echter dat een groepsgrootte tot 20 cursisten het meeste rendement oplevert. Bij grotere groepen kan minder aandacht worden geschonken aan problemen van individuele cursisten. Ook bestaat het gevaar van anonieme deelname. Bij meer dan 30 cursisten is splitsing aan te bevelen. Dit is echter niet noodzakelijk; de keuze is aan de opdrachtgever!

Kortom:

Alles over de cursus