Correct spellen: ieder woord zoals het hoort

Correct Spellen: Niet vanzelfsprekend, wel noodzakelijk!Waarom correct spellen?Het correct spellen van werkwoordsvormen is geen vanzelfsprekendheid meer. Iedereen heeft ooit de regels uitgelegd gekregen, maar steeds vaker duiken in schriftelijke communicatie fouten in de spelling van werkwoordsvormen op. Een enkel foutje in de spelling doet meestal geen afbreuk aan de begrijpelijkheid van de tekst. In deze zin is weliswaar één werkwoordsvorm verkeerd gespelt, toch begrijpt u volledig wat hier staat.

Een spelfout doet echter afbreuk aan de betrouwbaarheid van de afzender. Wie foutief spelt neemt het blijkbaar niet zo nauw met de kwaliteit. Een e-mail, brief, offerte, powerpoint-presentatie of rapport met spelfouten wordt minder serieus genomen. Een reclameboodschap valt er volledig mee in het water. Bovendien leiden spelfouten de aandacht van de lezer af van de inhoud.

Organisaties en hun medewerkers die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, kunnen het zich niet veroorloven teksten met spelfouten te produceren.

De spellingchecker van Word en vergelijkbare toepassingen zijn weliswaar een goed hulpmiddel bij het opsporen van veel spelfouten. Maar de spelling van de werkwoordsvormen wordt door deze instrumenten niet gecontroleerd! Alleen wie de regels beheerst kan erop vertrouwen een tekst zonder spelfouten te schrijven.

Kortom:

Alles over de cursus